Garantie & Voorwaarden

Garantie veiligheidshekken

Fabrieksgarantie op veiligheidshekken is 2 jaar, mits het correct is geinstalleerd, zonder het te hebben beschadigd, en bij normaal gebruik.

Deze garantie gaat dus niet op door verkeerd gebruik, misbruik, overmatige slijtage, onjuiste montage, verwaarlozing, blootstelling aan milieufactoren, aanpassingen of ongevallen.

Installeer nooit een hek dat gebruikt is of waarvan de onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
Tijdens de garantieperiode zullen wij een eventueel defect beoordelen en deze vervangen of repareren.
U moet begrijpen dat we nooit met zekerheid kunnen weten of het hek al eerder is gebruikt en/of het beschadigd is.

Als na aankoop blijkt dat er onderdelen ontbreken of dat deze beschadigd is, dan spijt het ons ten zeerste, maar neem dan binnen 24 uur contact met ons op via service@nomahomesafety.com.

Maak foto’s van uw aankoopbon, het veiligheidshekje en de onderdelen, zodat wij duidelijk zien en weten wat er ontbreekt/beschadigd is. 

De hekken zijn getest volgens EN1930: 2011. De handleiding treft u in de verpakking/ doos.

Lees altijd eerst elk veiligheidsvoorschrift en zorg ervoor dat het veiligheidshek goed past.

Garantie dat uw kind 100% veilig is in een huis waar veiligheidshekken zijn geinstalleerd, kunnen we niet geven, maar onze hekken verlagen potentiële gevaren als deze correct worden gebruikt.

Ouders zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen, dus:

- Lees de gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat het veiligheidshek goed is geïnstalleerd.

- Controleer het veiligheidshek regelmatig en vervang deze indien het beschadigd of versleten is.

- Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van het veiligheidshek dat er geen handen of ledematen klem komen te zitten.

- Laat een veiligheidshek nooit openstaan.

Meer weten over onze producten?

We staan u graag te woord

Naar de contactpagina